Casal Català de Viena - Katalanisches Haus von Wien : NOTICIES | CONVOCATORIES | ESTATUTS CONTACTE @  

Convocatories:

NOVA JUNTA DEL CASAL
Després de la reunió de l’assemblea general del 18 de novembre 2004, fou escollida la nova Junta del Casal.