Casal Català de Viena - Katalanisches Haus von Wien : NOTICIES | CONVOCATORIES | ESTATUTS CONTACTE @  

Noticia:

3aTrobada dels Casals d'arreu del món 19-02-2005
Els Casals catalans d'arreu del món es van trobar a Girona del 8 al 12 de febrer de 2005.

La presència de representants de les entitats catalans a l’exterior a Girona, del 8 al 12 de febrer, per participar en la 3ª Trobada de Casals Catalans d’Arreu del Món, va permetre conèixer les necessitats i les reivindicacions de la Catalunya exterior. Els representants de l’Administració i de les entitats van coincidir en la necessitat d’obrir una nova etapa en què augmenti el protagonisme dels casals, dotant-los de més mitjans i recursos i incrementant el diàleg en totes les direccions.

El conseller de Governació i Administracions Públiques, Joan Carretero i Grau, i el secretari de Cooperació Exterior, Albert Royo i Mariné, van presentar-hi les línies d’actuació del Govern pel que fa a la política de suport als casals, que es poden concretar en una política integral de reconeixement a la tasca que duen a terme i suport per actuar com a grups de pressió en els països d’acollida.

Les principals qüestions que preocupen els centres hi van ser tractades: subvencions, promoció de la cultura catalana, ensenyament del català, Pla d’ajuda al retorn, reforma de la Llei de relacions amb les comunitats catalanes de l’exterior, pàgina web i noves tecnologies.

Pel que fa a les conclusions de la Trobada, cal fer esment de la petició que fan les comunitats catalanes de l’exterior de ser considerades part integral de la nació catalana, i de rebre el mateix tractament i reconeixement que els ciutadans que resideixen a la Catalunya interior. També reclamen l’existència d’una circumscripció electoral pròpia.

Altres acords que es recullen en les conclusions parlen de la necessitat de donar un impuls a l’ensenyament del català a l’exterior; de trobar més espais de diàleg entre les entitats, d’una banda, i entre entitats i Govern d’una altra; de divulgar les actuacions dels casals als mitjans de comunicació de Catalunya, i d’integrar joves i persones d’ascendència catalana i ciutadans dels països d’acollida en el centres.

En aquest link podeu veure La trobada de casals d'arreu del Món en fotos (Girona, Febrer 2005).