Casal Català de Viena - Katalanisches Haus von Wien : NOTICIES | CONVOCATORIES | ESTATUTS CONTACTE @  

Noticia:

La Catalunya exterior reconeguda en el nou Estatut 30-09-2005
La Catalunya Exterior present en el nou Estatut d’Autonomia de Catalunya.

La Federació Internacional d’Entitats Catalanes (FIEC), que agrupa a la major part d’entitats catalanes de l’exterior, ha expressat avui la seva satisfacció perquè, finalment, la Catalunya Exterior està present en el text del nou Estatut d’Autonomia de Catalunya, aprovat avui mateix pel Parlament de Catalunya.

La FIEC havia comparegut davant la ponència redactora del nou Estatut, en data 29 d’abril de 2004, i havia sol.licitat que la Catalunya Exterior fos present en la màxima Llei de Catalunya.

Finalment, l’Estatut aprovat avui ha inclòs un article específic (el número 13) dedicat a les comunitats catalanes de l’exterior, que diu el següent:

Article 13. Les comunitats catalanes a l’exterior
La Generalitat, en els termes establerts per la llei, ha de fomentar els vincles socials, econòmics i culturals amb les comunitats catalanes a l’exterior i els ha de prestar l’assistència necessària. Amb aquesta finalitat, la Generalitat, segons que correspongui, pot formalitzar acords de cooperació amb les institucions públiques i privades dels territoris i els països on es troben les comunitats catalanes a l’exterior i pot sol·licitar a l’Estat la subscripció de tractats internacionals sobre aquesta matèria.

D’altra banda, també es reconeix la condició política de catalans als qui resideixen a l’exterior. Específicament, es diu:

Article 7. La condició política de catalans
2. Gaudeixen, com a catalans, dels drets polítics definits per aquest Estatut els ciutadans de l’Estat residents a l’estranger que han tingut a Catalunya el darrer veïnatge administratiu, i també llurs descendents que mantenen aquesta ciutadania, si així ho sol·liciten, en la forma que determini la llei.

La FIEC vol agrair públicament totes les forces polítiques parlamentàries que han recollit la petició de la Federació de presència de la Catalunya Exterior en el nou Estatut d’Autonomia de Catalunya i espera que aquest sigui un pas més en l’apropament de la Catalunya Interior i la Catalunya Exterior, pel benefici global del país.